Er tiden inne for å bygge om eller pusse opp huset? Eller ønsker du å renovere for å oppnå en verdiøkning ved salg? Det kan fort bli overveldende å skulle sette seg inn i lover og regler for å pusse opp bolig, og selv sørge for å gjøre alt forskriftsmessig riktig.
HVA KOSTER DET Å PUSSE OPP HUS I 2021?

Pris for å pusse opp huset vil naturligvis variere fra prosjekt til prosjekt, og med omfanget på arbeidet som skal gjøres. Hvor stort er huset, hvor gammelt er det og så videre. Ønsker man å foreta en totalrenovering vil dette være vesentlig dyrere enn en overflateoppussing, fordi dette blant annet innebærer renovering av bad og fornying av kjøkken. Kvadratmeterpris for totalrenovering ligger gjerne mellom 7.000 kr og 19.000 kr per kvadratmeter (våtrom er gjerne litt dyrere).

kontakt oss i Nordkapp bygg og Eiendomsutvikling AS for en gratis befaring, så tar vi en prat om ønsker om utseende og materialer samt kommer med et prisoverslag.

Lag En Plan For Oppussing

Oppussing behøver ikke å ta dobbelt så lang tid og være dobbelt så dyrt som du først hadde trodd. Med en gjennomtenkt plan unngår du ubehagelige overraskelser.

Planen bør inneholde følgende punkter:

  • Mål for sluttresultatet 
  • En planlagt rekkefølge av delprosjektene 
  • En planlagt tidsbruk på alle delprosjektene 
  • Et budsjett

Det kan være at du må søke til kommunen for arbeidet som skal gjøres. Da er det dyrt og tidkrevende å måtte gjennomføre to søknadsprosesser hvis en totalplan for oppussingen senere avdekker flere forhold som kan behandles i samme søknad. Jo mer omfattende prosjekt, desto mer omfattende og detaljert må planen være.

Nordkapp bygg og Eiendomsutvikling AS foretar gratis befaring og hjelper deg med en totalplan på hvordan planlegge oppussing for hele prosjektet 

Beg Pusse Opp Før Salg Av Bolig?

Dersom man har planer om å selge huset, kan det lønne seg å oppgradere boligen først. Å pusse opp før salg vil gi huset et stort løft, og det er stor sjans for at det også øker verdien av boligen.

Noen velger å kjøpe bolig, pusse opp og selge. Blir oppussingsjobben gjort skikkelig, kan det ligge fortjeneste i dette. Blir arbeidet derimot dårlig utført, kan det heller føre til reduksjon i boligens verdi og kanskje til og med merkostnader. Vi anbefaler derfor å søke profesjonell hjelp hvis du vurderer å pusse opp boligen før salg.

Veldokumentert oppussingsarbeid er svært viktig, og Nordkapp Bygg AS sørger for å dokumentere alle utbedringer.

Bør Jeg Ta Opp Lån Til Oppussing?

Noen velger å ta opp lån til å pusse opp bolig, men dersom du ikke ser for deg en verdiøkning større enn hva lånet vil koste deg, er ikke dette å anbefale. Har man ikke råd til totalrenovering, er likevel overflateoppussing en enkel og billig måte å øke verdien på boligen – og for dette trenger man ikke nødvendigvis å ta opp lån.

Nordkapp Bygg AS utfører både overflateoppussing og totalrenovering.

Hvilke Lover Gjelder For Ombygging Og Oppussing Av Bolig?

Skal man pusse opp huset er det ofte et spørsmål om hvilke lover som gjelder for oppussing og ombygging av bolig. Disse lovene gjelder:

  • Bustadoppføringslova – Regulerer kjøp av bolig under oppføring. Omfatter også eierseksjoner og fritidshus, samt full ombygging av eksisterende bolig.
  • Brann- og eksplosjonsvernloven – Lov om vern mot brann, eksplosjoner og ulykker med farlige stoffer. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn regulerer blant annet krav til eier og bruker av ildsteder. Loven tar også for seg brannvarsling og rømningsveier.
  • El-tilsynsloven – Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Forskriftene regulerer hvem som kan montere elektrisk utstyr og hvilke standarder som kreves.
  • Håndverkertjenesteloven – Regulerer arbeid på fast eiendom og ting.
  • Plan- og bygningsloven – Regulerer all byggeaktivitet og setter standarder og krav til hvordan hus og boliger her i landet skal bygges. Denne loven setter også kravene til brannteknisk utforming og utstyr.
  • Forbrukerkjøpsloven – Gjelder alle kjøp du som forbruker gjør eller har gjort til privat bruk siden 1. juli 2002 hvis selgeren er yrkesselger. Loven gjelder ved kjøp av blant annet hvitevarer, og dusjkabinett hvis dette ikke er kjøpt gjennom rørleggeren som monterer det.

Pusse Opp Hus Selv, Eller Benytte Fagfolk?

Det er først og fremst når det kommer til bærekonstruksjoner, brannskiller, strøm og vann at man må ha fagkyndige folk til jobben. Videre bør større inngrep som riving avklares med rørlegger og andre som kan vurdere hva som eventuelt bør stå igjen.

Når det gjelder maling, anbefales det å forhøre seg med fagfolk om materialvalg og fremgangsmåte. Det er frustrerende om maling på baderom slår sprekker og bobler etter kort tid fordi man gjorde en feilvurdering.

Apropos å pusse opp badet, så er det å legge flis et minelagt område! Her er det viktig å ta rørleggerens råd på alvor og få til riktig fall mot sluk og korrekt påført membran.

Ved oppussing av hus er det er nødvendig å dokumentere alt som er utført. Spesielt med tanke på når du skal for eksempel selge huset eller dokumenter arbeidet for forsikringsselskaper hvis du skulle være uheldig å være utsatt for noen ulykker. Har du ikke arbeidet dokumentert, kan dette føre til at prisen på huset synker og usikkerheten sprer seg.

Alt i alt kan du spare penger å få hjelp fra eksperter til oppussing av bolig, og få jobben gjort riktig første gang, heller enn å prøve og feile på egenhånd. Med en godkjent totalentreprenør kan du også være trygg på at alle nødvendige dokumentasjoner foreligger når arbeidet er ferdig.

Oppdragsbeskrivelse For Å Pusse Opp Hus

Nordkapp bygg og Eiendomsutvikling AS er kjent for å ferdigstille prosjekter til tiden, og innenfor budsjett. Det er fordi vi i tillegg til å disponere dyktige håndverkere og gode samarbeidspartnere vet hvor viktig det er med en presis oppdragsbeskrivelse basert på en grundig befaring.

Vi avklarer alle målbare størrelser så detaljert som mulig og gir en tidsramme for arbeidet. I tillegg oppfordrer vi til å sjekke våre referanser samt ta en titt på våre tidligere prosjekter for inspirasjon til hvordan du kunne tenke deg å pusse opp din bolig.

Husk Skriftlig Kontrakt Ved Oppussing Av Bolig

En god kontrakt er til det beste for alle parter. Den gir oversikt over alle rettigheter og plikter du som kunde og vi som entreprenør påtar oss. Alle viktige momenter som pris, oppstart, fremdrift, ferdigstillelse og betalingsbetingelser er med.

Hvis det blir behov for tilleggsarbeid, så blir vi enige om det også. Pris og arbeidsplan utformes naturligvis skriftlig.
Alt arbeid som utføres av Nordkapp bygg og Eiendomsutvikling AS er i henhold til gjeldende lover og bestemmelser.

Nordkapp bygg og Eiendomsutvikling AS HAR PUSSET OPP OG TOTALRENOVERT MANGE HUS OG LEILIGHETER

Nordkapp bygg og Eiendomsutvikling AS er totalleverandør av det som trengs for å pusse opp boligen din. Vårt arbeid er veldokumentert og utført av erfarne fagfolk med de riktige sertifiseringene.

Gjennom mer enn 30 år i bransjen har Nordkapp bygg og Eiendomsutvikling AS bygget opp et stort nettverk av solide underleverandører. Vi tilbyr derfor alle faggrupper og tar totalansvar i ditt prosjekt. Vi er en godkjent våtromsbedrift FFV og har sentralgodkjenning i Statens Byggtekniske etat. Vi følger alle regler iht. HMS og alle våre medarbeider er godkjente fagarbeidere.

Vi utfører både små og store oppussingsprosjekter, og sitter på erfaringen og kompetansen som kreves for forskriftsmessig ombygging og oppussing av bolig. Enten du har et ønske om tilbygg eller påbygg har vi den kompetansen du trenger. Har du et gammelt hus som trenger fasaderehabilitering eller totalrenovering innvendig kan vi som totalentreprenør også ta på oss et slikt prosjekt.